Wzywamy wszystkich profesjonalistów!

Opublikowano przez

Powstała nowa internetowa grupa społecznościowa dla producentów i realizatorów dźwięku, nosząca nazwę Who’s Recording. Jej celem jest rozwijanie współpracy pomiędzy profesjonalistami zajmującymi się tworzeniem i produkcją muzyki. Przynależność do grupy jest bezpłatna, ale wymagane jest zaproszenie. Chętni powinni spełniać określone warunki – trzeba się wykazać przynajmniej dwiema profesjonalnymi produkcjami dla dużych wytwórni płytowych zrealizowanych w ciągu ostatnich 10 lat. Zgłoszenia można przesyłać na adres [email protected], podając swoje imię, nazwisko, osiągnięcia oraz adres zwrotny.