Jak nagrać jednocześnie 48 kanałów audio?

Opublikowano przez

Na to pytanie odpowiada Presonus pokazując sesję nagraniową 48 śladów z wykorzystaniem komputera Macintosh oraz FireStudio 26×26 i FireStudio Tube. Klip pokazuje też szczegółową konfigurację takiego systemu oraz istotną rolę archiwizacji.