M jak reverb (freeware)

Opublikowano przez

Martin Eastwood, twórca znakomitych wtyczek z serii M, dołączył do już opracowanych kolejną. Tym razem jest to pogłos o nazwie, jakżeby inaczej, MVerb (Windows/VST – wtyczkę pobieramy stąd, a jej kod źródłowy stąd). Rzecz jest graficznie nieskomplikowana – po prostu nie ma własnego interfejsu i przyjmuje grafikę programu-gospodarza. Kilka podstawowych kontrolek, żadnych wskaźników, jednym słowem asceza do sześcianu. Ale sama wtyczka brzmi bardzo przyzwoicie, a co najważniejsze, zabiera bardzo mało mocy obliczeniowej (napisano ją w C++).
Przy ustawianiu radzę zwrócić uwagę na kilka spraw. Ustawienie kontrolki Density na wyższe wartości powoduje wzbudzenie się układu. Jeśli nie szukamy czegoś specjalnego, regulator Gain ustawiajmy zawsze na maksimum (poziom sygnału wchodzącego na wtyczkę). Nominalne położenie kontrolki Early/Late Mix to 50-75%, ale dla uzyskania efektów specjalnych typu odwrócony lub opóźniony pogłos należy ją – odpowiednio – ustawić na niższe lub wyższe wartości.
Gdyby nie interfejs i wzbudzający się parametr Density byłoby więcej. A tak mamy cztery gwiazdki.